01905381320
Search Jobs:

image
EUROPESE INKOOPMANAGER VOOR EPC-INVESTERINGSPROJECTEN

LX 851758NL
€/£ bijzonder competitief (op basis van ervaring) + uitstekende topvoordelen

Job Description

EUROPESE INKOOPMANAGER VOOR EPC-INVESTERINGSPROJECTEN
“Meertalige en gediplomeerde beleidsprofessional voor contractering en inkoop van EPC-investeringsprojecten voor internationaal energiebedrijf”
€/£ bijzonder competitief (op basis van ervaring) + uitstekende topvoordelen
Locatie: Verenigd Koninkrijk, Duitsland of Nederland (hybride job)

Onze klant is een wereldwijd actief bedrijf binnen de gespecialiseerde sector van energie, elektriciteit en stroomopwekking.
In het kader van een strategische hervorming van de inkoopfunctie naar een alle bedrijfseenheden wereldwijd overkoepelend model voor gedeelde diensten en categoriebeheer wenst onze klant zijn team te versterken met de aanstelling van een innovatieve en creatieve professional voor contractering en inkoop die al de nodige ervaring heeft opgedaan in meerdere bedrijven uit de FTSE 100/NYSE Top 100 of met een gelijkaardige notering.

Daarbij zijn we specifiek op zoek naar een Europese beleidsmanager voor contractering en inkoop van investeringsprojecten met ervaring in het beheer van EPC-inkoopprojecten. U moet over de nodige expertise beschikken in het opstellen van strategische veranderingsprogramma’s voor contractering en inkoop die kunnen worden geïmplementeerd in verschillende culturen binnen een sterk gereguleerde en kwalitatief hoogstaande omgeving van veiligheid en gezondheid.

Binnen een mondiale functie voor projecten rond gedeelde diensten zal u instaan voor een uitmuntend beheer van de levenscyclus van EPC-projecten vanuit strategisch inkoopstandpunt. Daarbij zal u zich focussen op investeringsprogramma’s ter waarde van meerdere miljoenen met looptijden van meerdere jaren. U zal nauw samenwerken met een directoraat voor mondiale projecten en de Global Procurement Director in een streven om de toeleveringsketens van de projecten uitmuntend te beheren. Dit zal variëren van het uitwerken van inkoopstrategieën voor EPC-projecten over selectie van leveranciers en opmaak van contracten tot het gunnen van contracten en het beheren van claims.

Uw taken
•    In nauwe samenwerking met de functie mondiale projecten, de mondiale inkoopteams en de raad van bestuur zal u instaan voor het uitwerken van het inkoopbeleid, het bepalen van de belangrijkste criteria voor succes, de prioriteiten en de vereisten voor het project en het bedenken van een aangepast toeleveringsketen- en inkoopbeleid dat aan deze vereisten voldoet.

•    Elk projectbeleid moet op maat en specifiek zijn voor de gewenste resultaten van het project, en tegelijkertijd consequent blijven wat betreft de niet-onderhandelbare elementen van het mondiale inkoopbeleid, bestuursmodellen en bedrijfsbeleidslijnen. 

•    Het inkoopbeleid moet het volgende detailleren: waardebepaling, ontwikkeling van opportuniteiten, uitvoering van toeleveringsketen en waardecreatie, bestuur en waardeovername, vermindering van risico’s en bescherming van waarde.

•    Met het oog op de uitvoering van het inkoopbeleid dient u in te staan voor de samenstelling en operationele leiding van de teams die het inkoopbeleid zullen uitvoeren. U zal dagelijks bij het management rapporteren over het beheer van het projectinkoop-team om te verzekeren dat aan de projectvereisten wordt voldaan.

•    Om inkoopintegratie te verzekeren, moet u ervoor zorgen dat beleid en uitvoering van projectvereisten op elkaar zijn afgestemd en dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande categoriebeheerplannen, waar dat voor het project relevant is.

•    Daarenboven dient u de markt vanuit meerdere industriesectoren in het oog te houden voor nieuwe beste praktijken, en te evalueren hoe deze door uw klant kunnen worden benut om verder waarden te creëren, te leveren, vast te leggen en te beschermen.

Wat wij zoeken

•    Iemand met een technisch of wetenschappelijk (of gelijkaardig) diploma met een post-graduaatopleiding in inkoop en/of een masterdiploma. Een kwalificatie in projectbeheer is daarbij een extra troef.
•    U werkt al minstens 7-10 jaar consequent en ambitieus aan uw loopbaan via een functie in strategische mondiale of pan-Europese EPC contractering en inkoop voor grote investerings- of onderzoeksprogramma’s ter waarde van minimaal £/€ 250-300 miljoen.
•    Ervaring in strategische EPC contractering en inkoop verworven in een mondiaal actieve organisatie uit de FTSE 100, NYSE Top 100 of gelijkaardig. Deze kunnen actief zijn op het vlak van olie en gas, energie, nutsvoorzieningen, mijnbouw en ontginning van mineralen, of in kapitaalintensieve industriële productiesectoren zoals staal of bouwmaterialen, of gevaarlijke industriële sectoren zoals de chemische en nucleaire sector. Kandidaten uit andere sectoren zoals de top 4 in strategische consultancy, FMCG of de farmaceutica zullen eveneens in aanmerking komen op voorwaarde dat ze een universitair/masterdiploma kunnen voorleggen.
•    Idealiter bent u meertalig Engels, Nederlands of Duis, maar dit is geen absolute voorwaarde.
•    U bent uitermate gemotiveerd om aan verandering en transformatie te werken, en uw loopbaan tot op heden wordt gekenmerkt door uw vermogen om functieoverschrijdende teams en mondiale/pan-Europese collega’s in inkoop, techniek en projectbeheer te stimuleren dit te bereiken.
•    U beschikt over de nodige ervaring in het voorbereiden, voorleggen en motiveren van businesscases voor leden van de raad van bestuur/het directiecomité.
•    Ervaring in het analyseren van projectvereisten en het opstellen van kritieke succesfactoren, alsook deze omzetten in inkoopbeleidslijnen op maat.
•    Bewijs kunnen voorleggen van uw commerciële ervaring in kapitaalverwerving in pan-Europese of mondiale kapitaalintensieve industrieën.
•    Een expert in het beheren van dubbelzinnigheden, met vertrouwen verantwoordelijkheid opnemen voor de opmaak van een bestuursmodel, alsook de plannen voor de middelen en leveringen teneinde aan de projectvereisten te voldoen.
•    Complexe contractuele relaties kunnen onderhouden, inclusief het voorzien van vrij bruikbare materialen, technologieën of IP en het bewijs kunnen leveren van realisaties op het vlak van leveranciersbeheer om binnen deze context te kunnen presteren.
•    Ervaring in het toekennen en beheren van EPC-contracten (Engineering, Procurement & Construction - ontwerp, inkoop en bouw) ter waarde van 500 miljoen en meer Canadese dollar.
•    Uitstekend trackrecord in het samenstellen van teams met zeer sterk presterende professionals, het overbrengen van de nodige strategie en visie om een team te motiveren en te autoriseren om verantwoording op te nemen voor de uitvoering van een project.
•    Ervaring in het uitwerken van unieke en op maat gemaakte geschikte handelsmodellen voor teams om de juiste resultaten voor het project te leveren, gecombineerd met een bewezen trackrecord in prestatiebeheer.
•    Merk op dat voor deze functie een veiligheidsmachtiging geldt, dus indien u over een veiligheidsmachtiging voor het Verenigd Koninkrijk, Nederland of Duitsland beschikt, gelieve dat dan specifiek in uw kandidatuur te vermelden.

In ruil hiervoor biedt onze klant een competitief salaris- en voordelenpakket, alsook de mogelijkheid voor verdere loopbaanontwikkeling bij een marktleider.

Als organisatie die zich inzet om bedrijven te helpen hun werknemerspotentieel ten volle te benutten, begrijpen we hoe waardevol een divers personeelsbestand voor eender welke werkplek kan zijn. In al onze activiteiten streven we ernaar om diversiteit, inclusie en toegankelijkheid te bevorderen. We moedigen iedereen aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht leeftijd, handicap, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, overtuiging of ras.

Bezorg ons uw cv via e-mail, met vermelding van referentie LX 851758, ter attentie van Roheela Khan, op applications@martinveasey.com - Tel. 00 44 01905 381 320 - www.martinveasey.com 

CONNECT WITH US